Industriell IT, MES, RFID-lösningar 

 IT-stöd för tillverkande industri, ofta benämnd industriell IT. Vi arbetar främst i de tidiga projektfaserna med att, tillsammans med er, analysera verksamheten och dess krav på IT-stöd. Den resulterande kravspecifikationen används sedan som underlag för en upphandling eller som underlag för ert interna IT utvecklingsteam.

Vi genomför också kontinuerlig validering och acceptanstest av lösningen, tillsammans med er egen aktiva medverkan, och säkerställer att lösningen svarar upp mot era verksamhetskrav.