Välkommen

 Har ni planer på att införa IT-stöd i er produktion eller i er logistikverksamhet? Funderar ni på hur ni ska starta och genomföra ert IT-projekt? Vänd er till oss.

Vi har lång erfarenhet av IT-stöd för tillverkande industri, ofta benämnd industriell IT. Vi arbetar främst i de tidiga projektfaserna med att, tillsammans med er, analysera verksamheten och dess krav på IT-stöd. Den resulterande kravspecifikationen används sedan som underlag för en upphandling eller som underlag för ert interna IT utvecklingsteam.

Vi genomför också kontinuerlig validering och acceptanstest av lösningen, tillsammans med er egen aktiva medverkan, och säkerställer att lösningen svarar upp mot era verksamhetskrav.

Verksamhetsanalys och kravhantering för IT-system
Vi kan industriell IT!